Welcome

Share wifi từ laptop cho điện thoại mà…

Nguồn: http://4sysops.com/archives/how-to-share-wi-fi-in-windows-8-with-internet-connection-sharing-ics/ Hồi xưa toàn phải cài connectifity để share, giờ thì hệ điều hành tự làm được, khỏi cần cài đặt loằng ngoằng, cực đơn giản với 2 câu lệnh: - netsh wlan set…