Nộp tiền ở HSBC

Hôm nay là hạn chót thanh toàn thẻ nên dù mưa cũng phải chạy ra Trần Duy Hưng nộp tiền. Đầu tiên ra ATM MB rút 8 triệu, rồi quay ra vào ch nhánh HSBC Trần Duy Hưng, đúng giờ tan tầm nên đông người đi nộp tiền quá, 4 5 người đứng chờ, cái máy atm khó tính như ma, toàn từ chối tiền, có một em hơi xinh xinh, nộp có 2 tờ 500k thôi mà cho tiền mấy lần máy nó ko nhận, mình đứng sốt cả ruột, ông tiếp theo cũng thế, tới khi lượt mình cũng thế, nói chung là không bao giờ cái máy nó nhận toàn bộ số tiền nhập vào, lúc nào cũng nhả ra trả vài tờ. Chứng tỏ chất lượng tiền lưu hành quá kém.

Mình để ý thấy rằng, tuy không xếp hàng nhưng ai bước vào cũng đều kiên nhẫn chờ đúng đến lượt mình, không hề tranh lượt, kể ra bọn dùng thẻ tín dụng cũng có tí văn minh :v Suy bụng ta ra bụng người thì chắc ai cũng sợ bị bọn xung quanh “bỉ” là vô ý thức – nếu tranh lượt :))

Leave a Reply