Nộp tiền ở HSBC

Hôm nay là hạn chót thanh toàn thẻ nên dù mưa cũng phải chạy ra Trần Duy Hưng nộp tiền. Đầu tiên ra ATM MB rút 8 triệu, rồi quay ra vào ch nhánh HSBC Trần Duy Hưng, đúng giờ tan tầm nên đông người đi nộp tiền quá, 4 5 người đứng chờ, cái … Read more