Lại rao bán nhà

Rao 2.3 tỉ mà có người trả 2250 rồi, khả năng lần này là bay. Lần trước tết cũng suýt bay, mà hồi đó chưa

Read More »

Em bé bên trong

Trong lòng chúng ta ai cũng có một em bé đang đau khổ. Ai cũng có một thời gian khó khăn khi còn thơ ấu

Read More »

Lần đầu làm crew

crew là từ mà mình hay nghe khi ngồi trên máy bay, sau này đi chạy mới biết đây là từ chỉ đội ngũ tổ

Read More »
Archives