Chuyện điều hòa

Gõ rất dài nhưng ấn public xong thì thấy trắng trơn??? Ngắn gọn thế này: – Điều hòa nên 6 tháng gọi bảo dưỡng một lần. Nếu không bụi bít lối khí vào cục lạnh, hiệu quả làm lạnh thấp, tốn điện. – Nên gọi thợ quen, như mình chả quen ai thì nên gọi … Read more