Welcome

what what??

ô la la chuyện gì vậy ta, http://www.doi-thoai.com/ http://danchimviet.com/ http://www.rfa.org/vietnamese/ http://www.thongluan.org/vn/ sao dạo này FPT dễ tính dữ vậy ta, mấy trang này vào băng băng 😕 lúc trước để opendns thì trang nào cũng vào được hết, tưởng FPT dạo này ăn nhầm gan hổ :)) bỏ opendns thì thấy vẫn vào được mấy […]