what what??

ô la la chuyện gì vậy ta,

http://www.doi-thoai.com/

http://danchimviet.com/

http://www.rfa.org/vietnamese/

http://www.thongluan.org/vn/

sao dạo này FPT dễ tính dữ vậy ta, mấy trang này vào băng băng 😕

lúc trước để opendns thì trang nào cũng vào được hết, tưởng FPT dạo này ăn nhầm gan hổ :))

bỏ opendns thì thấy vẫn vào được mấy trang này 😐

1 thought on “what what??”

Leave a Reply