iChat !!!!

hichic, nhìn cái hình này mà chết mê chết mệt, mỗi tội nhà hoàn cảnh ứ chơi được máy Mac :((

làm nào giờ, làm nào giờ, hu hu hu hu

giải pháp: tự viết một cái =))

Leave a Reply