Impasse

Học được một từ mới, vui quá, impasse, nhưng nghĩa của cái từ này thì không vui chút nào. Mình đang lầm vào tình trạng impasse 😀 Sau 4 hôm thức trắng rồi ngủ từ sáng tới trưa – hoặc chiều, đến hôm nay, đêm thứ 5, mệt, đi ngủ từ tối, định ngủ tới … Read more

no title

Sao TT có vẻ thích dội nước lạnh thế nhỉ, mấy gáo rồi ấy. chán hẳn update: chả là hôm qua, ngồi ăn miến ngan, nhìn thấy chớp sáng lòa bầu trời, nhớ tới TT và ko hiểu lúc ấy TT có nhìn thấy ko, nhắn hỏi, thì nhận được câu trả lời hơi phũ … Read more