Kungfu Ranger in Hanoi

Thật là cao thủ, dứt khoát, mạnh mẽ, không phải suy nghĩ nhiều. Trong một diễn biến khác: Ngày 18/6: Hà Tĩnh xây văn miếu hơn 70 tỷ đồng Ngày 28/6: Hà Tĩnh đề nghị Trung ương hỗ trợ 80 tỷ chống hạn

Tin khó tin 1

Trong khi trên lòng chảo chống dính Điện Biên Phủ, bộ đội ta đang nô nức luyện tập chuẩn bị kỉ niệm 60 năm ngày Việt Nam làm chấn động địa cầu (chắc phải ngang động đất 100 độ rích te) thì ngoài khơi biển Đông (còn gọi là biển Nam Trung Hoa), Trung Quốc … Read more