Nông thôn Mỹ vs nông thôn Việt Nam

Đây là khu dân cư ở Mỹ:
hoaki
Trong khi đó, đây là ở … Thái Bình, VIP hơn ở Mỹ, nhà nào cũng có bể bơi trước nhà :)) Tuy nhiên đường hơi bé :v
Thaibinh

Leave a Reply