Welcome

Chat bot

Làm chatbot thực ra không khó, mình thề các bạn ạ:
Screen Shot 2017-06-27 at 3.38.19 PMScreen Shot 2017-06-27 at 3.38.29 PM
bí kíp là phải làm cho khách hàng ức chế
=))

3 thoughts on “Chat bot

  1. Đáng lẽ phải demo thêm 1 đoạn. Khách: fuck fuck fuck. Bot: Ok, sẽ đặt lịch fuck vào tối 4/7 cho bạn :v

Leave a Reply