Kungfu Ranger in Hanoi

Thật là cao thủ, dứt khoát, mạnh mẽ, không phải suy nghĩ nhiều. Trong một diễn biến khác: Ngày 18/6: Hà Tĩnh xây văn miếu hơn 70 tỷ đồng Ngày 28/6: Hà Tĩnh đề nghị Trung ương hỗ trợ 80 tỷ chống hạn