Con Thăng bạn thân mình.

Mình thực sự không hiểu sao thằng Long trưởng phòng (1) và thằng Thăng lại gọi nhau là “con”, dù sao nghe cũng có vẻ lạ lạ, mình liền thuổng ngay =)) Khác với Tú Anh bạn thân mình chưa gặp bao giờ, con Thăng này mình học cùng đại học. Ấy, lại nói lan … Read more

Tình cờ hay ho

Tình cờ quen-biết một em rất xinh đẹp hay ho. bắt nguồn từ topic xkcn – một topic siêu nổi tiếng của UDS :)) – mình thấy ảnh của em ấy, và ảnh link từ facebook thì có thể dễ dàng tìm ra profile 😀 Rất may là em ấy ko để ảnh ở private, … Read more