Ảnh cuối tuần

Đặt gạch phát đã. http://www.flickr.com/photos/mrmeo/sets/72157623452945149/ http://www.flickr.com/photos/mrmeo/sets/72157623452575571/ Dư vậy là mình đã đi chụp ở: Quảng Bá, Lăng Bác, Long Biên, Bách Thảo. Mình sẽ đi Bảo tàng dân tộc (tiện thể sang công viên Nghĩa Đô), bến Hàn Quốc, khoa Pháp, bờ Hồ, Mỹ Đình, Cự Đà, Đường Lâm, Bát Tràng, chùa Vĩnh Nghiêm (Bắc … Read more