Welcome

mệt,

mệt như con rệp luôn. mắt lúc nào cũng có cảm giác mỏi mỏi, chỉ muốn nhắm vào thôi. chán. mệt và chán, lại còn đau đầu, đau răng, chơi game là một giải pháp cho đỡ, chơi game quên mệt, quên đau, quên buồn. Nhưng không thể vùi đầu vào game, vì còn rất […]