Welcome

Kiện

Hôm nay, đi từ nhà tới công ty, thấy cổ mỏi mỏi, đau đau, phía sau gáy, nghĩ một lúc, có lẽ nguyên nhân là do đội mũ bảo hiểm nhiều quá, đi đâu cũng phải đội cái mũ rõ nặng, khó chịu kinh. Mình nảy ra ý tưởng là sẽ kiện bộ ban ngành […]

chán

tôi chán lắm tôi mãi mà ko dịch được cái lighttpd trên ubuntu, ubuntu khốn kiếp, ở nhà dịch ngon trên centos rồi, đến công ty hì hục mãi mà ko tài nào dịch được với ubuntu, ./configure chả lỗi gì, vậy mà make thì ra một đống thứ linh tinh chả hiểu gì, chán […]