Buồn

Tự nhiên cảm thấy buồn, chả hiểu tại sao. Chắc tại lại nhớ V? Hay tại làm TA ko ổn ? Hay tại lâu không gặp bạn bè ? Hay tại hết tiền ? Hay tại …….. Tại nhiều thứ, có nhiều lý do để buồn, đâu phải lúc nào cũng có thể là “mèo vui vẻ, mèo lạc quan?” Cuộc đời tôi, tương lại tôi, đất nước tôi ? Nhấc điện thoại định gọi cho Nhung nhưng chẳng biết số, số mình nhớ thì Nhung ko dùng nữa rồi, nghĩ mãi mà … Read more