23/1/2013

Khi một người bạn yêu thương yêu thương bạn không đúng cách mà bạn mong muốn, không có nghĩa là người đó không yêu thương bạn. Chỉ là không đúng cách mà thôi.

Chuyện tiền

Dùng thẻ tín dụng tiêu thích thật, quẹt quẹt, cuối tháng trả một cục cho ngân hàng, chẳng phải đắn đo mong ngóng lương về ngày nào, cuối tuần liệu có tin nhắn tít tít hay không, bla bla. Tháng này (tức tháng 1) tiêu ác khủng, mua hộ laptop, quẹt thẻ cho mss, mua … Read moreChuyện tiền