23/1/2013

Khi một người bạn yêu thương yêu thương bạn không đúng cách mà bạn mong muốn, không có nghĩa là người đó không yêu thương bạn.
Chỉ là không đúng cách mà thôi.

1 thought on “23/1/2013”

Leave a Reply