Welcome

Danh sách các dự án nhà ở chưa triển khai tại Hà Nội (cập nhật hàng ngày)

Danh sách này mà triển hết thì Hà Nội thực sự vỡ mồm = )) May mà chưa triển khai nhé. Thứ tư, 12 Tháng 8 2015 10:46 Hàng trăm chung cư, khu nhà ở, khu đô thị trên địa bàn Hà Nội vì lí do này hay lí do khác hiện vẫn chưa được […]