Chuyện thể dục

Con cào rất thích thể thao, nên nó bay nhanh nó nhảy rất cao. Thích thôi chưa đủ, phải tập nữa. Hôm nọ lên sân thượng ngắm trăng, anh Hiến đem chai rượu khoe là cao astiso, uống đắng đắng là, kêu là uống sẽ khỏe. Mình bảo luôn: Uống rượu thôi mà khỏe được … Read more