Linh tinh

Lịch sử hệ điều hành iOS: 2007 Android: 2008 Windows Phone: 2011 Mình: 22/05/2012: Mua lumia 710 24/01/2014: Mua lumia 1320 Sẽ không mua một cái điện thoại WP nào nữa, mình thề. 2 cái là quá đủ. Mình cần app để xem camera Bi ngô đi học, iOS và Android có, WP nghỉ. Mình … Read more