Hà Nội

Thực sự thì mình có muốn sống ở đô thị này? Thực sự thì mình có muốn con mình lớn lên với khói bụi này?

Mình có 10 năm sống gần rừng, mình mơ về cuộc sống cạnh hồ nước và khu rừng, sáng dậy chạy một vòng, rồi về làm bữa sáng, phà trà và cafe, đưa con đi học, rồi về trồng cây. Hoặc tự dạy con mình. Với internet thế giới trở nên rất phẳng, ở rừng thông Côn Sơn vẫn có thể theo học chương trình giáo dục của Mỹ.

Leave a Reply