Welcome

Tôi đã chạy 21.1km sub 2 như thế nào

Đại loại là chạy 21km liên tục với vận tốc 10.6km/h. Lịch sử mà nói thì trước đây mình cũng thấy chạy chán bỏ xừ, chả có gì hay, bọn chạy ngoài đường toàn bọn dở hơi. Cũng vài lần mình xuống sân chung cư tập chạy, nhưng chạy chưa được một vòng sân là […]

Dạy cho con tiếng nói thật thà

Theo bạn, phẩm chất quan trọng nhất của một con người là gì? Thông minh, tài năng, hay nhân ái, chính trực? Con cái là những cá thể hoàn toàn độc lập, nó không cần phải tiếp nối giấc mơ dang dở của cha mẹ, sẽ là ích kỉ nếu bắt con bạn phải trở […]