Welcome

Cách học tiếng Anh

Luyện từ mới tại vocabulary Cài extention grammarly rồi đăng ký tài khoản để luôn được check lỗi khi gõ tiếng anh trên chrome. Rất hiệu quả với những lỗi sơ đẳng. Cài extention từ mới ngẫu nhiên do mình viết Học tại memories, trang này mình thấy còn hay hơn cả dualingo Học giao tiếp […]

Không đếm được

Những từ chỉ chất liệu như chất lỏng (water, milk, beer, oil, wine…), chất rắn (gold, diamond, iron, steel…), khí (air, atmostphare, gas…) Những từ trừu tượng kiểu happiness, sadness… Không đếm được nghĩa là không có dạng số nhiều (s) ở cuối. Tuy thế có nhiều trường hợp đặc biệt phải học thuộc lòng. […]