Ewan Dobson

Ewan Dobson là một guitarist tôi yêu thích. Xin mời bạn nghe thử bài nhạc anh ta sáng tác và biểu diễn: Đây là quán quân Festival FingerStyle Guitar tại lần thứ 5 (2009) tổ chức thường niên tại Canada. Dưới đây xin mượn lời một fans Dobson để mô tả tài năng, kỹ năng … Read more

Cách học tiếng Anh

Luyện từ mới tại vocabulary Cài extention grammarly rồi đăng ký tài khoản để luôn được check lỗi khi gõ tiếng anh trên chrome. Rất hiệu quả với những lỗi sơ đẳng. Cài extention từ mới ngẫu nhiên do mình viết Học tại memories, trang này mình thấy còn hay hơn cả dualingo Học giao tiếp … Read more

Không đếm được

Những từ chỉ chất liệu như chất lỏng (water, milk, beer, oil, wine…), chất rắn (gold, diamond, iron, steel…), khí (air, atmostphare, gas…) Những từ trừu tượng kiểu happiness, sadness… Không đếm được nghĩa là không có dạng số nhiều (s) ở cuối. Tuy thế có nhiều trường hợp đặc biệt phải học thuộc lòng. … Read more