Ewan Dobson

Ewan Dobson là một guitarist tôi yêu thích. Xin mời bạn nghe thử bài nhạc anh ta sáng tác và biểu diễn: Đây là quán quân Festival FingerStyle Guitar tại lần thứ 5 (2009) tổ chức thường niên tại Canada. Dưới đây xin mượn lời một fans Dobson để mô tả tài năng, kỹ năng … Read more

Gió nhớ gì, ngẩn ngơ ngoài hiên

Vừa vào vnexpress, thấy tin nhạc sĩ Thanh Tùng qua đời, đọc tới đoạn lần cuối đứng trên sấu của nhạc sĩ là liveshow Một mình năm 2008, chợt nhớ hình như đó cũng là lần đầu tiên mình vào nhà hát lớn nghe nhạc, đi cùng chị Dung và Dung ỉn. Ah không phải, … Read more

MV_HD_Girls_Generation_Gee_Logo_LG_Demo

Nét căng ^^ http://megashare.vn/download.php?uid=412&id=128993&bn=_MV_HD_Girls_Generation_Gee_Logo_LG_Demo_Upload_By_Chuot_Duy.tp.001 http://megashare.vn/download.php?uid=412&id=128992&bn=_MV_HD_Girls_Generation_Gee_Logo_LG_Demo_Upload_By_Chuot_Duy.tp.002 http://megashare.vn/download.php?uid=412&id=128994&bn=_MV_HD_Girls_Generation_Gee_Logo_LG_Demo_Upload_By_Chuot_Duy.tp.003 http://megashare.vn/download.php?uid=412&id=128987&bn=_MV_HD_Girls_Generation_Gee_Logo_LG_Demo_Upload_By_Chuot_Duy.tp.004 http://megashare.vn/download.php?uid=412&id=128988&bn=_MV_HD_Girls_Generation_Gee_Logo_LG_Demo_Upload_By_Chuot_Duy.tp.005 http://megashare.vn/download.php?uid=412&id=128986&bn=_MV_HD_Girls_Generation_Gee_Logo_LG_Demo_Upload_By_Chuot_Duy.tp.006 — http://Megashare.VN