Welcome

Ngày đầu tiên Mi đi học (trở lại)

Như nào nhỉ, Mi ở nhà cả nửa năm, từ đợt nghỉ tết, đi học được mấy hôm thì lại chuyển nhà, sang chỗ mới lớp không còn chỗ nên không có chỗ học. Mãi 1/7 mới có lớp mới. Mi ở nhà quen nên chẳng thích đi học, dù đã được đưa tới trường […]