Welcome

Đừng quát tháo cáu gắt với trẻ con

PHẦN I. Bớt nói “đừng” để trẻ được hồn nhiên Trẻ từ 4 đến 6 tuổi thường bị la mắng “Dạo gần đây tôi thấy có nhiều bậc cha mẹ hiếm khi la mắng con cái.” “Cha mẹ không la mắng con cái là không được rồi.” Đó là những ý kiến mà tôi vẫn […]