Sóng Danube

Sáng đọc bày này của anh Teq lại lọ mọ xem Father and daughter, có 8 phút thôi, nhưng đúng là hay tới phát khóc.
Đúng là cảm xúc của mỗi người được xây dựng dựa trên trải nghiệm của họ đã thu nhặt suốt quá trình sống, mình ngày xưa từng đạp xe ra bờ hồ Côn Sơn ngóng bố mẹ nên cảm thấy rất nhiều cảm xúc khi xem. Ngày ấy bố mẹ đi làm xa – hai anh em ở với nhau, mình lớp 7 còn em gái học lớp 3 – dì Chính hay đón Hương vào đơn vị ở với dì, nên thực ra chỉ có một mình mình. Tối có chú Kết bạn bố mẹ ra ngủ cùng, còn ban ngày thì mình ăn cơm đi học làm mọi thứ một mình. Hình như chỉ có 1 – 2 tháng cuối năm học thôi, sau đó nghỉ hè thì hai anh em chuyển lên với bố mẹ.

Leave a Reply