Welcome

Tra chi tiết cước di động trả trước – chức năng mới của Viettel Portal

Trước đây, nếu dùng trả sau, hàng tháng có thông báo chi tiết cước, các cuộc gọi đi, nhưng không có chi tiết tới tin nhắn, data. Còn nếu dùng trả trước thì hoàn toàn bó tay không thể theo dõi được bạn đã tiêu tiền điện thoại như thế nào. Giờ đây, đã khác […]