nguoi viet nghi ngan

Người Việt nghĩ ngắn.
Sau khu TTHNQG, làng Mễ Trì Hạ, đất họ rộng, hoặc phải nói là rất rộng, nhưng họ vẫn cố gắng lấn từng tí một ra đường, sao cho nhà họ càng nhiều càng tốt. Họ không hề nghĩ là nếu bỏ đi khoảng 25 30cm mỗi bên, nhà họ sẽ là nhà có ô tô đi vào tận cửa được, giá đất sẽ tăng lên cả chục trieeuj/m2

Leave a Reply