Welcome

thế này mà giờ mới biết, mù thông tin quá

23/10/2006: Cuộc biểu tình ngồi của lực lượng An ninh E hèm. Đừng có bác nào múp bài này vào bích này, vì đây là một vấn đề hoàn toàn khác. 23/10/2006: Cuộc biểu tình ngồi của lực lượng An ninh E hèm, ngày 23/10/2006 đã mạnh dạn đi vào lịch sử của ngành An […]

Nếu nhặt được di động

Tình hình mất điện thoại di động diễn ra ngày càng nghiệm trọng, nhà nhà, người người bị mất máy, thật đáng thương tâm làm sao. Nào là Thái mất, Minh mất, em Lan Anh thậm chí còn mất tận 2 cái, đạo đức bây giờ bị suy thoái thế cơ đấy, thật đau lòng đau lòng 😀 :))Nếu là tôi chắc tôi sẽ trả lại, nhất định tôi sẽ trả lại, […]