Truyện cười 1

Tích thứ mười ba: Lại nói về Lưu Bị.
Một hôm Lưu Bị ngồi hàng net voice chat với Bàng Thống. Lưu Bị kể:
– Mẹ, thằng Khổng Minh trông thế thôi, ngoài tài xem bói và dự báo thời tiết ra thì nó đúng là một thằng NGU!
Bàng Thống: Ặc ặc… Cả thiên hạ đều kính nể trí khôn của nó, IQ của nó trên dưới 20 mà ngài còn chê nó ngu là thế ***** nào???
Lưu Bị: Mày biết không, hôm qua tao bảo nó mang giầy ra cho tao để tao đi chạy tập thể dục… Thế mà thằng ngu đấy lại để chiếc giày phải sang bên trái và chiếc bên trái sang bên phải làm tao phải ngồi tréo chân mới xỏ được…
Bàng Thống offline… …

Một vài tích có thật trong Tam Quốc Chí nhưng La Quán Trung không dám nói vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp cách mạng của dân tộc:

Tích thứ chín: Lại nói về Đổng Công. Một hôm Đổng Công đến gặp Hoa Đà và hỏi:
– Nè Hoa Đà, vợ ta là Điêu Thuyền dạo này liên tục ngoại tình với bọn Bố, Liêu, Quách, Lý….
Hoa Đà luống cuống ngắt lời:
– Dạ, vấn đề đó thì Đổng thừa tướng nên gặp bác sỹ tâm lý bênh viện Việt Đức chứ thần chỉ chuyên Phụ khoa thôi…
Đổng Trác ngắt lời:
– Không! Cái ta cần hỏi là về những cái sừng, liệu đến giờ ta chưa mọc sừng có phải do ta thiếu canxi hay không??
Hoa Đà: …
________________________

Tích thứ mười: Lại nói về Khổng Minh và Tư Mã Ý.
Trong một lần ngồi đàm đạo về binh pháp, đạo dùng người, việc nước Nam Man ra nhập WTO… Khổng Minh mới nói với Tư Mã Ý.
– Chiến tranh bây giờ không chỉ phụ thuộc vào mưu kế quân sư, sĩ khí, thiên địa nhân mà còn phụ thuộc rất nhiều vào cuộc đấu trí giữa những người trực tiếp cầm quân là các tướng. Chính vì thế tôi chỉ chọn các tướng thông minh cho xung trận thôi.
– Nhưng làm sao đại ca biết thằng nào thông minh
– Tôi có bài trắc nghiệm rất hay…
Vừa lúc đó thì Quan Vũ đi qua, Khổng Minh liền gọi vào vào hỏi.
– Quan Vũ nè, ai là con ruột của bố mẹ của Quan tướng quân mà lại không phải anh chị em ruột với Quan tướng quân?
Quan Vũ ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời:
– Đó chính là tôi, Mr. Quan Vũ.
Khổng Minh cười khà rồi quay sang Tư Mã Ý nói:
– Ông thấy tướng của tôi thông minh chưa?
Tư Mã Ý phục lắm, bèn về áp dụng thử vào quân Ngụy. Vừa lúc thấy Hứa Chử đi vào, Tư Mã Ý bèn hỏi:
– Công tử nhà họ Hứa cho ta hỏi ai là con ruột của phụ huynh công tử mà không phải anh chị em ruột công tử?
Hứa Chử vò đầu bứt tai suy nghĩ rồi nói:
– Để tôi luyện quân xong sẽ trả lời ông!
Trong lúc về trại Hứa Chử nghĩ có lẽ mình thử hỏi thằng Trương Liêu xem sao, nó rất láu cá chắc là có câu trả lời.
– Liêu nè, ai là con của father và mother Liêu mà không phải brother hay sister của you?
Trương Liêu ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
– It's Me!!! Trương Liêu!
Hứa Chử vui lắm lật đật chạy đến chỗ Tư Mã Ý rồi nói:
– Tôi đã biết ai là con ruột của bố mẹ tôi mà ko phải anh chị em tôi rồi. Đó là Trương Liêu!!!
Tư Mã Ý vò đầu bứt tai:
– Cậu đúng là thằng đầu óc bã đậu… đó là Quan Vũ!!!

________________________

Tích thứ mười một: Lại nói về Trương Phi.
Triệu Vân thấy Trương Phi đầu tóc rũ rượi ngồi cạnh cốc rượu ngần ngừ chưa uống… Vân bèn nhảy vèo tới cầm cốc rượu ực một hơi… chợt thấy Phi khóc rống lên nước mắt dàn dụa. Triệu Vân mới nói:
– Mẹ, tao đùa tí mà mày đã khóc như Lưu Bị chết ý… Tao đền mày chai XO được chưa?
Phi mếu máo:
– Không phải… Hôm nay là một ngày quá khủng khiếp với tao, đêm qua đánh tá lả bị thằng Siêu vặt sạch, sáng dậy đi làm muộn bị lão Khổng chửi ầm ĩ rồi giáng chức, lủi thủi nhục nhã sách tư trang ra về thì bị thằng nào trộm mẹ nó mất con ngựa mặc dù đã khóa cổ và khóa chân.
Mượn được con ngựa tàu phóng như bay về nhà thì phát hiện rơi mẹ hết giấy tờ tùy thân, chưa hết bước vào nhà thì thấy vợ tao đang nằm cùng Quan Vũ. Và điều kinh khủng nhất là khi tao định kết thúc cuộc đời tao thì mày lại đến và uống sạch cốc rượu độc đó…
Triệu Vân té xỉu…

Tích thứ mười ba: Lại nói về Lưu Bị.
Một hôm Lưu Bị ngồi hàng net voice chat với Bàng Thống. Lưu Bị kể:
– Mẹ, thằng Khổng Minh trông thế thôi, ngoài tài xem bói và dự báo thời tiết ra thì nó đúng là một thằng NGU!
Bàng Thống: Ặc ặc… Cả thiên hạ đều kính nể trí khôn của nó, IQ của nó trên dưới 20 mà ngài còn chê nó ngu là thế ***** nào???
Lưu Bị: Mày biết không, hôm qua tao bảo nó mang giầy ra cho tao để tao đi chạy tập thể dục… Thế mà thằng ngu đấy lại để chiếc giày phải sang bên trái và chiếc bên trái sang bên phải làm tao phải ngồi tréo chân mới xỏ được…
Bàng Thống offline…

________________________

Tích thứ mười bốn: Lại nói về Khổng Minh, Triệu Vân và Quan Vũ.
Bè lũ ba tên này cải trang sang do thám Đông Ngô để tiện bề móc lốp… Thế nào Lão Khổng cùng hai tướng lại mò nhầm vào hậu cung của Quyền. Gái đẹp vô số, vốn sẵn tính mê gái ba tên lập tức trổ tài hươu vượn. Không ngờ đây chính là cái bẫy của Tôn Quyền. Sau khi bắt trói ba tên thì Tôn Quyền nói:
– Bọn ngu độn các ngươi chưa đủ trình mà bày đặt móc lốp.. Đã thế còn ghẹo hàng của ta.. Ta sẽ cho các phi tử của ta giết các ngươi theo cái cách mà các ngươi đã giết giặc..
Tôn Quyền hỏi Triệu Vân: Who is u name?? (Tạm dịch "mày là thằng nào?")
Tôn Vũ: Đi không thay tên, ngồi không đổi họ, my name is Vân… Ngọn giáo của ta đã đâm chết bao nhiêu thằng noob nước Ngô…
Tôn Quyền: Good, các phi tần đâu! Lấy giáo đâm nát "cái đó" của thằng Vân cho ta!
Khỏi phải tả cảnh máu me rùng rợn thế nào. Đến lượt Tôn Quyền hỏi Quan Vũ:
– Who are you?? (tự dịch đi…)
Vũ hiên ngang:
– Tao là Quan Vũ number one đây, ngọn đao của ta đã headshot biết bao tướng sĩ của mày rồi…
– Very good, các phi tần đâu! Lấy đao chém nát "cái đó" của Vũ cho ta!
Còn lại Khổng Minh, Tôn Quyền ask:
– Ngươi là thằng nào?
Không Minh cười lớn và đáp:
– Ta là Khổng Minh, tao là thằng bán kẹo Mút…
Tôn Quyền: …

________________________

Tích thứ mười lăm: Lại nói về Lưu Bị, Khổng Minh, Bàng Thống.
Một hôm Lưu Bị, Khổng Minh, Bàng Thống buồn rầu ngồi nói chuyện với nhau.
Lưu Bị: Chán quá! Con vợ tao nó ngoại tình với thằng Vân!
Khổng Minh và Bàng Thống: Sao công chúa, ý lộn chúa công, lại biết??
Lưu Bị: Vì một hôm tao về nhà tao thấy dưới gầm giường vợ tao có cái giáo rất đẹp…
Bàng Thống: Hic, thế thì con vợ thần lòng thòng cùng thằng râu èn hàm ngái mày ùm Trương Phi rồi (nói lái thành Râu hùm hàm én mày ngài…)
Lưu Bị, Khổng Minh: Ủa, sao ngươi biết???
Bàng Thống: Vì tôi thấy dưới giường vợ tôi có thanh bát xà mâu…
Khổng Minh vội nói: Vậy thì chắc chắn vợ tao đang ngoại tình với con ngựa xích thố rồi…
Bàng Thống, Lưu Bị: Oh my God, why do you know?
Không Minh: Bởi vì lúc nãy tao về nhà tao thấy thằng Quan Vũ dưới gầm giường…

________________________

Tích thứ mười sáu: Lại nói về Lữ Bố.
Lữ Bố sau khi bị chém lên thiên đường gặp Thượng đế; Thượng đế bèn dẫn Lữ Bố đi chọn phòng. Ở đây mỗi phòng đều có một chiếc đồng hồ nhưng cái thì quay chậm rì cái thò quay tít thò lò như lắp mô tơ vào đít. Bố hỏi:
– Thưa ngài, sao phòng nào cũng có đồng hồ mà lại không lắp điều hòa??
Thượng đế: Oh sít, ăn mày còn đòi xôi gấc… chẳng lẻ tao cho mày ra ngủ ở nhà chờ xe buýt bây giờ..
Lữ Bố nghĩ thầm tao mà có thiên phương họa kích ở đây thì tao cho mày chầu trời ngay! Lữ Bố đáp:
– Dạ, con không dám nhưng sao có phòng đồng hồ chạy nhanh như ăn cắp mà có phòng đồng hồ lai chạy chậm như công an???
Thượng Đế: Ah, nhanh chậm của đồng hồ phụ thuộc vào độ ngoại tình của vợ hay chồng của người ở phòng đó…
Sau khi vừa nhận phòng đã thấy Lữ Bố gọi với theo Thượng Đế:
– Thưa ngài làm ơn cho con cốc trà đá và điếu vina, và xin ngài tắt dùm con cái quạt trần nó quay vù vù làm con cold (lạnh) quá.
Thượng Đế: Đâu có! Đó là chiếc đồng hồ của con Điêu thuyền vợ mày đấy chứ!!!
Lữ Bố: ….

________________________

Tích thứ mười bảy: Lại nói về Điêu Thuyền.
Một hôm Điêu Thuyền đến gặp Hoa Đà kể kể rằng Đổng Trác có vấn đề về chuyện gối chăn… Sau khi tư vấn nhiều vần đề kể cả về vi a gờ ra mà vẫn chưa biết nguyên nhân gây sóng gió trong đời sống vợ chồng của Điêu Thuyền và Đổng Công… Hoa Đà bèn hỏi:
– Thế cô có bao giờ nhìn mặt chồng trong lúc sinh hoạt chưa???
– Ah có, tôi đã nhìn 1 lần…
– Thế lúc đó mặt Đổng Công thế nào…
– Trông Đổng Công cực kì giận dữ…
– Giận dữ à…
Cảm thấy đã đánh hơi được vấn đề Hoa Đà nói tiếp:
– Chà thú vị đây… chúng ta cần làm rõ thêm vấn đề này… Cô bảo cô chỉ nhìn mặt Đổng Công trong lúc đang sinh hoạt duy nhất một lần… Điều đó hơi bất thường.. Đã thế mặt Đổng Công còn rất giận dữ nữa… Vậy tình huống đó xẩy ra như thế nào???
– Àh, Đổng Công lúc đó đang nhìn qua của sổ về phía tôi và Lữ Bố…
– …

________________________

Tích thứ mười tám: Lại nói Lưu Bị sau khi chiếm được Tây Thục, thì lập tức dán đính vào hậu cung, suốt mấy ngày không chịu ra. Cuối cùng, bị cung nữ hành hạ quá, lại ở chỗ u tối mãi, nên cũng len lén mò ra đường đi chơi. Nhân đó, Lưu Bị thuê một chiếc xe ngựa để đi vòng vòng xem phố phường ở Thành Đô thế nào. Bị lại nói rằng:
– Ta khi xưa xông pha chiến trường, đánh ngựa kéo xe hay cưỡi ngựa đều quen cả. Nay ta muốn thử lại, khanh nên để ta đánh ngựa thử.
Tên đánh ngựa nghe thế cũng chịu, đành cho Lưu Bị đánh ngựa kéo xe. Nhưng khổ nỗi, mấy ngày với cung nữ nên chân yếu tay mềm cả, nên không giữ được ngựa khiến chạy loạn phố phường. Có một tên lính định xông ra bắt, một lúc sau lại chạy vào nói rằng :
– Gã đi xe chức to lắm, tao ***** dám bắt!
– Hắn to đến mức nào mà mày không dám bắt?
– Tao không biết, nhưng đến thằng Lưu Bị cũng phải đánh xe cho hắn thì…

________________________

Tích thứ mười chín: Lại nói về Đổng Công.
Một hôm Đổng Công đến gặp Hoa Đà tiên sinh và nói:
– Ta cần ngươi tư vấn về sức khỏe cho ta
Hoa Đà: Ok, Sir!
Đổng Trác: Ngươi cũng biết đó ta có con Bồ là Điêu Thuyền xinh đẹp nổi tiếng thiên hạ. Một lần ta đi săn về thì thấy Bồ của ta đang nằm cùng Bố của ta (ý nói Lữ Bố). Ta giận lắm định rút gươm chém chết cả hai đứa nó nhưng vì Điêu Thuyền quá xinh đẹp nên ta không nỡ, cuối cùng 3 người ngồi uống trà nói chuyện rồi ta bỏ qua.
Hoa Đà: …
Đổng Trác: Lần thứ hai ta đi bàn việc quân về lại thấy Bồ nằm với Bố ta đinh giết nhưng vì Bồ quá đẹp nên ta ko nỡ, rồi 3 ta lại ngồi uống trà và ta lai bỏ qua.
Hoa Đà: ……
Đổng Trác: Lần thứ ba ta đi họp về lại gặp Bồ nhưng Bồ nằm với Trương Liêu, ta định giết nhưng Bồ quá đẹp nên lại uống trà nói chuyện rồi bỏ qua
Hoa Đà: ………….
Đổng Trác: Lần thứ tư, lần thứ năm Bồ nằm với Lý, Quách nhưng vì Bồ đẹp quá… nên ta lại uống trà nói chuyện với Lý, Quách rồi bỏ qua.
Hoa Đà không nhịn được nữa bèn hỏi:
– Thế rốt cuộc bố cần ask con về cái gì????
Đổng Trác: Àh, là ta muốn hỏi với tuổi của ta mà uống trà nhiều thế có bị làm sao không??
Hoa Đà té xỉu…

________________________

Tích thứ hai mươi: Lại nói về Tháo.
Một hôm Hứa Chử đi qua doanh trại thấy Tháo đang ngồi buồn bực cạnh 3 vò rượu. Chử bèn hỏi:
– Có việc gì mà chủ tướng buồn vậy? Lại trượt lô à, hay thị trường chứng khoán xuống dốc??
Tháo tu ực một hơi hết một vò rượu rồi nói:
– Ta vừa phát hiện một tin động trời: Thằng Tào Thực con ta là GAY…
Hứa Chử gần xỉu hét lên: Hết hồn chim én…
Tháo vác vò thứ 2 uống 1 hơi rồi nói tiếp:
– Ta còn phát hiện thêm một tin kinh dị nữa là thằng Tào Chương cũng Gay nốt.
Hứa Chử: I dont belive in my tai…
Tháo vác vò thứ 3 lên tu nốt rồi lại nói:
– Một tin vãi hàng nữa là thằng Tào Phi cũng là Gay luôn…
Hứa Chử không giữ nổi bình tĩnh, gào lên:
– Trời ơi, thế nhà Tào đại nhân không có ai thích đàn bà cả sao?????
Tháo chậm rãi trả lời:
– Có chứ, vợ tao nè…
Chử xỉu…

Leave a Reply