Truyện cười 1

Tích thứ mười ba: Lại nói về Lưu Bị.
Một hôm Lưu Bị ngồi hàng net voice chat với Bàng Thống. Lưu Bị kể:
– Mẹ, thằng Khổng Minh trông thế thôi, ngoài tài xem bói và dự báo thời tiết ra thì nó đúng là một thằng NGU!
Bàng Thống: Ặc ặc… Cả thiên hạ đều kính nể trí khôn của nó, IQ của nó trên dưới 20 mà ngài còn chê nó ngu là thế ***** nào???
Lưu Bị: Mày biết không, hôm qua tao bảo nó mang giầy ra cho tao để tao đi chạy tập thể dục… Thế mà thằng ngu đấy lại để chiếc giày phải sang bên trái và chiếc bên trái sang bên phải làm tao phải ngồi tréo chân mới xỏ được…
Bàng Thống offline… …

Read more