Suy nghĩ…

Tham nhũng ở đâu khác thì có thể là lỗi (bug), chứ ở Việt Nam là một đặc điểm (feature). Tham nhũng là chức năng, là kết quả đương nhiên của cơ chế “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, dân làm … dân.”

» Vũ Quí Hạo Nhiên

Dân chủ là phương cách để loại bỏ một chính quyền tồi dở không cần đổ máu, chẳng hạn như thông qua bầu cử; điều đó có nghĩa là các định chế xã hội cung cấp các phương tiện để người dân có thể loại bỏ những người cầm quyền và các truyền thống xã hội bảo đảm việc các người cầm quyền không thể dễ dàng huỷ diệt được các định chế xã hội…

» Karl Popper

Dân trí chỉ là một cái cớ để trì hoản tiến trình dân chủ mà thôi. Nếu đảng Cộng Sản Việt nam không nâng cao dân trí bây giờ thì ba mươi năm nữa họ sẽ vẫn nói một câu “Bây giờ chưa có dân trí, chưa thể có dân chủ”, và ba mươi năm nữa vẫn vậy, ba mươi năm tiếp nữa vẫn như thế.

Dân chủ cần có dân trí, đồng ý! Vậy thì bây giờ phải nâng cao dân trí để tiến hành đi. Hãy để cho dân tự do mở mang suy nghĩ, trau dồi kiến thức, đừng cấm đoán, bưng bít thông tin, hãy để cho dân tìm hiểu về dân chủ nếu thực sự đảng Cộng Sản Việt Nam muốn có dân chủ.
» Thành viên sinhviendicuaghe

Chính trị là tiến trình mà theo đó các nhóm đưa ra quyết định. Mặc dù thuật ngữ này thường được dùng để nói về hành vi của Nhà nước, nhưng chính trị xuất hiện trong tất cả các hoạt động của quần thể con người (và cả nhiều quần thể không phải con người), bao gồm doanh nghiệp, trường học và các tổ chức tôn giáo.

Nói như vậy có nghĩa là, hoạt động chính trị là các hoạt động nhằm gây ảnh hưởng tới các quyết định của Nhà nước, của tổ chức xã hội mà trong đó, mình là một thành viên. Khi đó, hoạt động chính trị không còn là đặc quyền của Nhà nước hay lãnh đạo một tổ chức, mà nó là quyền lợi và nghĩa vụ của toàn dân, của toàn xã hội.
» WikipediaSự im lặng của người tốt

Trong thế giới này, chúng ta xót xa không chỉ vì lời nói và hành động của những kẻ xấu, mà còn vì sự im lặng đáng sợ của cả những người tốt.
» Martin Luther King

Luật pháp CHXHCN Việt Nam

Luật pháp ở VN hiện nay thực sự không phải là luật pháp, mà nó chỉ là một mớ kỷ luật áp dụng để bảo vệ chế độ, bảo vệ cho những người đang đương quyền mà thôi. Luật pháp ở những nước khác là dùng để bảo vệ người dân, mang lại an ninh trật tự cho xã hội, và bảo vệ những người thấp cổ, bé miệng.

Còn ở Việt Nam thì pháp luật bảo vệ cho chế độ và những người đang cầm quyền. Do đó những người có hành vi và tư tưởng khác với nhà cầm quyền, tỷ dụ như thấy những bất công của xã hội mà muốn phát biểu.

Phát biểu thôi, chứ chưa hành động, về những bất công, sai trái của nhà cầm quyền, đều bị khép tội làm mất an ninh trật tự. Cái an ninh đó là an ninh của những người cầm quyền, chứ không phải là an ninh của tổ quốc Việt Nam, hay an ninh của nhân dân Việt Nam.
» Luật sư Tạ Quang Trung nói về điều 88 Bộ luật Hình Sự


Nhân dân và Chính phủ

Nhân dân có quyền đôn đốc và phê bình Chính phủ.

Nếu chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi chính phủ.

Từ Chủ tịch nước đến giao thông viên cũng vậy, nếu không làm được việc cho dân, thì dân không cần đến nữa.
» Hồ Chí Minh

Kách mệnh và quyền lực

Kách mệnh rồi thì quyền giao cho dân chúng số nhiều, chớ để trong tay một bọn ít người. Thế mới khỏi hy sinh nhiều lần, thế dân chúng mới được hạnh phúc.
» Hồ Chí Minh


Tư tưởng tự do

Chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được tự do… Ðối với mọi vấn đề, mọi người tự do bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra chân lý.
» Hồ Chí Minh


Độc lập và tự do

Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì!
» Hồ Chí Minh


Tổ quốc và XHCN

… Có một cách nhìn méo mó từ phía một số người cộng sản rằng yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội là đúng, còn những người yêu nước khác mà không yêu chủ nghĩa xã hội thì không yêu nước đủ như mình.

Có hàng trăm con đường yêu nước khác nhau. Tổ quốc Việt Nam không của riêng một đảng, một phe phái, tôn giáo nào!
» Nguyên thủ tướng Võ Văn KiệtDân ngu và cai trị

Thật may phước cho nhà cầm quyền nào có người dân không biết suy nghĩ!

Nguyên văn: How fortunate for governments that the people they administer don’t think!
» Adolf Hitler

Leave a Reply