Cười

Một hôm mẹ bảo Rob lấy xe đạp đèo mẹ đi chợ.Khi xe lên dốc thấy Rob cứ đạp một cách ì ạch mẹ liền hỏi:
– Sao hôm trước con đèo bạn gái thì cứ đạp phăng phăng mà hôm nay đèo mẹ thì lại đạp ì ạch thế con?
Rob liền hỏi lại mẹ:
– Thế con hỏi mẹ bên tình bên hiếu thì bên nào nặng hơn?
– Tất nhiên là bên hiếu nặng hơn rồi.
Rob liến thoắng:
– Vậy thì con đạp ì ạch là đúng quá rồi còn gì nữa ạ!
Hết!

Leave a Reply