Laptop Mỹ

Lần đầu tiên trải nghiệm “mua hàng Mỹ”, trải nghiệm không vui vẻ gì vì mua đúng dịp Black Friday nên đơn hàng cực đông, ship cực lâu, lâu đoạn từ Mỹ về VN, lại còn bị tắc ở hải quan, bọn unishipping làm ăn nói chung là lởm, tránh nó ra vậy. Nhưng dù … Read more

HP Envy 15T-ae100 Install broadcom wireless driver in Ubuntu

http://askubuntu.com/questions/55868/installing-broadcom-wireless-drivers I always recommend removing and reinstalling the broadcom drivers using your terminal In a terminal type the following command sudo apt-get purge bcmwl-kernel-source then sudo apt-get install bcmwl-kernel-source This will then rebuild your driver. Let us know how you get on You can either restart your pc or if this is a pain type … Read more