Xem phim

Mượn Sẻ béo cái ổ cứng đầy phim về để xem, mà lướt qua thì thấy rất ít phim hợp gu của mình. Vậy gu của mình là thế nào? Phim giả tưởng kiểu ngược thời gian, tất nhiên là phải mang tính logic một tí: Source code, Déjà vu … Phim hành động đẹp … Read more

DEJA VU

DEJA VU After a ferry is bombed, an agent (Denzel Washiongton) travels back in time to solve the murders and falls in love in the process. vừa ngồi hơn 2 tiếng để xem bộ phim này, công nghệ thật tuyệt vời, bật star movie lên thì thấy nó đang chiếu rồi, xem thấy hay nên … Read more