No no no

http://docbao.com.vn/chuyenmuc/muc-5/Phap_luat.dec
Trời ơi xã hội bây giờ kinh khủng quá.
http://yume.vn/news/thoi-su-kinh-te/thoi-su-phap-luat/tan-sat-voi-rung-tay-nguyen.35A9C5F8.html
http://soha.vn/kinh-doanh/kinh-hoang-hau-truong-san-xuat-dac-san-banh-tom-ho-tay-20120827010454911.htm
http://tuoitre.vn/chinh-tri-xa-hoi/508681/bien-nuoc-la-tap-chat-thanh-xang-dau.html
http://www.thethaovanhoa.vn/133N20120826152159781T0/chua-tram-gian-bi-huy-hoai-bau-vat-khong-nguoi-trong-coi.htm
Xã hội đang được quản lý bởi những con bò, thời cóc nhái nhảy lên làm người – nói như mấy lão tathy.

Leave a Reply