Hừ

Coder 5 năm kinh nghiệm hẳn phải khác coder chưa được 2 năm.
Coder làm viettel 4 năm hẳn phải khác coder vừa vào hợp đồng dịch vụ, lại càng khác coder thuê ngoài.
Một chức năng đơn giản thôi, dở hơi kia hì hục 2-3 ngày chưa xong, mình code 4 tiếng là chạy ngon lành.
Thôi đi ngủ đã, lúc khác kêu ca nhé, hé hé, chỉ biết là anh không code thì thôi, code thì hơi kinh đấy. Hừ.

Leave a Reply