Chạy bộ 14 ngày liên tiếp

Ngày sau lại còn nhiều hơn ngày hôm trước

Dù đã chạy bộ một năm rưỡi, mình chưa bao giờ chạy 7 ngày liên tiếp, cám ơn TCB cho mình một lý do để 10h đêm phải cố gắng phi ra đường chạy 1h liền, đau họng vẫn chạy, cúm chảy nước mũi vẫn chạy. Tất nhiên vẫn chưa phải hết sức, còn vợ còn còn con chứ không phải chạy được như các bạn rảnh rang, ngày quất 3-4 tiếng. Dù sao cũng là một kỉ lục khi một tuần cày được hơn 90km. Top 6 của liên quân 3.

Leave a Reply