học được một tẹo

Mãi đến đêm mới ngồi học được một tí, dù chẳng ra đâu vào đâu lắm nhưng vẫn là thấy có ích hơn ngồi chat chit với vẩn, chẳng lẽ lại gõ Yahoo ra, hic, gỡ yahoo thì ubuntu vẫn còn pidgin, chẹp chẹp, thắng được chính mình thật là khó, nhưng ko sao, mình sẽ làm được, cố lên nào. 1.000.000 $ trước 30 tuổi, okie? 🙂 Let’s go

Leave a Reply