Cơ hội bất ngờ

Có những cơ hội rất là bất ngờ, thật là phởn, đang ngồi tô tô vẽ vẽ cái CV, cố gắng làm suất đi Ukraina nào, biết đâu đấy, cứ cố gắng hết sức.
Việc thứ 2 đáng phởn là đã tìm dc đường vào nhà chị Misu và hai cái sim đầu 099 đuôi 6886, 8668 vẫn họat động rất tốt, hie hie.

3 thoughts on “Cơ hội bất ngờ”

Leave a Reply