Welcome

Hừ

Coder 5 năm kinh nghiệm hẳn phải khác coder chưa được 2 năm. Coder làm viettel 4 năm hẳn phải khác coder vừa vào hợp đồng dịch vụ, lại càng khác coder thuê ngoài. Một chức năng đơn giản thôi, dở hơi kia hì hục 2-3 ngày chưa xong, mình code 4 tiếng là chạy […]