Welcome

Kiện

Hôm nay, đi từ nhà tới công ty, thấy cổ mỏi mỏi, đau đau, phía sau gáy, nghĩ một lúc, có lẽ nguyên nhân là do đội mũ bảo hiểm nhiều quá, đi đâu cũng phải đội cái mũ rõ nặng, khó chịu kinh. Mình nảy ra ý tưởng là sẽ kiện bộ ban ngành […]

Nóng

Thân nhiệt của con người là 37 độ C, uh, khoa học bảo thế, nhưng tất nhiên ko phải lúc nào cũng 37 độ và ko phải chỗ nào cũng 37 độ 😀 có bao người ta để nhiệt kế ở lòng bàn tay để đo thân nhiệt đâu, chẳng có gì, chẳng mất gì, […]