6 thoughts on “Hate”

  1. Bác này viết blog mà đặt password tùm lum. Đã thế số bài khó hiểu lại rất nhiều. :))

    Mà bác lại thay theme rồi à.

    Reply

Leave a Reply