Hate

thất thường mưa nắng ai, mình, đúng là đồ trẻ con, ko, phản đối, à đúng, nhưng trẻ con thì đã sao, đàn ông là những đứa trẻ nhiều tuổi cơ mà