money suddenly

hôm nay đi ngủ sớm để ngày mai còn đi thi, thi cầu lông, thực ra thì dễ ẹc, nhưng nói chung ngủ sớm để giữ sức khỏe 😛
Kể từ hôm nay, mình sẽ cố gắng trước khi đi ngủ viết vài dòng gọi là “tổng kết ngày”, xem mình đã làm gì và ngày mai phải làm gì.

Nhìn lại một thế hệ 8X

Tiếng trống bế giảng năm nay đã chính thức chấm dứt một thế hệ 8X ngồi trên ghế nhà trường, chuẩn bị bước chân vào cánh cửa đại học. Nhường lại tuổi học trò cho 9X năng động sáng tạo. Nhìn lại một thế hệ đã qua, đã đủ trưởng thành để bắt đầu làm … Read more

Four golden lessons

Scientist: Four golden lessons
  
  STEVEN WEINBERG
  
  Steven Weinberg is in the Department of Physics, the University of Texas at Austin, Texas 78712, USA. This essay is based on a commencement talk given by the author at the Science Convocation at McGill University in June 2003. …

Read more

Ôi Tổ quốc

ở trong gmail chán, lò dò vào Maps của nó xem thử, ôi, tuyệt thật, đầu tiên là Map, sau đó là Satellite, sau đó là cả hai (hyper), quá tuyệt cho việc học địa lý, thử tưởng tượng trong giờ học địa lý chúng ta được chiêm ngưỡng những hình ảnh này ôi Đẹp … Read more