♥My Vietnam = Tổ quốc tôi.♥

♥♥♥ Chúng ta ai cũng khát khao được sống trong một tổ quốc hiện đại, văn mình và tri thức. Chúng ta ai cũng đều ao ước được sống trong một tổ quốc giàu lòng nhân ái, chia sẻ và yêu thương. Chúng ta mong muốn được sống trong một tổ quốc luôn có sự đấu tranh bản lĩnh trong sáng và niềm tự hào dân tộc. Và vâng, chúng ta là người Việt Nam, là con cháu Vua Hùng và những thế hệ 8x và 9x của đất nước tương lai. Chúng ta đã làm gì được cho tổ quốc Việt Nam ? Và rồi chúng ta đòi hỏi gì của tổ quốc cho chúng ta ? …

Read more